เลขที่บ้านมงคล

เลขที่บ้านมงคล

เลขที่บ้านมงคล การเลือกที่อยู่อาศัย แบบโครงการบ้านพร้อมอยู่ นอกจากการเลือกจากออกแบบ ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี รองรับฟังก์ชัน การใช้ชีวติของผู้อยู่อาศัยแล้ว การคำนึงถึงหลักฮวงจุุ้ยที่ถูกโฉลก

เป็นสิริมงคลต่อผู้อาศัยก็นับเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการอยู่อาศัยให้มีแต่ความร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเรื่อง “บ้านเลขที่มงคล” ให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัยแต่ละคน

เลขที่บ้านมงคล

บ้านเลขที่มงคล คืออะไร การหาเลขมงคล จะใช้วิธีคำนวณตัวเลขผลรวม สุดท้ายของบ้านเลขที่ อย่างเช่น บ้านเลขที่ ก็นำตัวเลขแต่ละหลักมาบวกรวมกัน และนำผลรวมมาบวกกันอีกที ยกตัวอย่างเช่น 1+9+8+1+2+5 = 26 บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2+6 = 8

ความหมายของบ้านเลขที่มงคลตามหลักฮวงจุ้ย

เลขที่บ้านมงคล

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 1
บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 1 เป็นเลขที่มีลักษณะโดดเด่นของการเป็นผู้นำ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีจิตใจกล้าหาญ สติปัญญาดี ชอบความอิสระ และอยู่อย่างสุขสบาย แต่อนึ่งคนในบ้านจะมีลักษณะไม่ชอบเข้าสังคม โลกส่วนตัวสูง แต่มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆตลอด

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 1 เหมาะกับอาชีพ

 • งานสายบริหาร
 • ข้าราชการ

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2
บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2 ความมงคลของเลข 2 จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบายใจ ไม่มีโรคภัย ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้าน จะช่วยเสริมด้านการงานให้มีความเจริญก้าวหน้า แต่เหมาะกับการอยู่อาศัยมากกว่าการทำการค้า

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2 เหมาะกับอาชีพ

 • ผู้ทำงานที่เกี่ยวกับโรงแรม
 • ผู้ประกอบกิจการต่างๆ
 • งานนายหน้า ที่ต้องเดินทางพบผู้คนแล้วจะได้ลาภ

ข้อควรระวังของผู้อาศัยบ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2

 • เนื่องจากเป็นคนขี้เกรงใจ ใจอ่อน มักพบปัญหาการยืมเงินจากคนรอบตัว
 • ให้ระวังปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ หนี้สิน ต้องระวังไม่ให้ประมาท

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 3
บ้านที่มีเลขผลรวมเป็นเลข 3 เป็นเลขแห่งความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ผู้ที่อยู่อาศัยมักเป็นผู้ที่ใช้กำลังมากกว่าความคิด แต่มีความขยัน ไม่ชอบอยู่นิ่ง กล้าหาญ มีระเบียบวินัยดี รักกีฬา การออกกำลังกาย การผจญภัย เลขทื่นี้เหมาะสำหรับทำการค้า มากกว่าที่อยู่อาศัย

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 3 เหมาะกับอาชีพ

 • อาชีพที่ต้องใช้กำลังแรงงาน ความร่วมมือร่วมใจของคนจำนวนมาก
 • งานฝีมือ/งานช่าง งานที่เกี่ยวกับโลหะ เครื่องจักรกล งานอุตสาหกรรม การผลิต โรงงานต่างๆ

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 4
บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 4 เป็นเลขที่มีสติปัญญา มีไหวพริบ พูดจาไพเพราะ มีคารมคมคาย ฉลาดเจรจาสื่อสาร มีสติปัญญาแหลมคม และแน่นอนว่าเลข 4 เป็นเลขบ้านที่ถูกจัดให้เป็น บ้านเลขที่มงคล อยู่แล้วรวย เรียกโชค ทรัพย์ ลาภ แก่ผู้อยู่อาศัย บ้านเลขที่มงคล

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 4 เหมาะกับอาชีพ

 • เหมาะกับอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ผู้ประกอบกิจการ งานค้าขาย เซลล์ นายหน้า
 • งานเขียน งานไอที งานสื่อมีเดียต่างๆ

ข้อควรระวังของผู้อาศัยบ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 4

 • ระวังเรื่องขาดความระมัดระวังรอบคอบ ขาดความอดทน และเกิดศัตรูจากคำพูดของตนเอง
 • มักกินจุบจิบ กินบ่อย ให้ระวังรูปร่าง และการกินจุบจิบของตนเอง
เลขที่บ้านมงคล

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5
บ้าน
ที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5 ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ เชื่อกันว่ามีบุญสะสมมา ชีวิตจึงอุดมสมบูรณ์ มีความมั่นคง มีสติ แก้ไขปัญหาเก่งด้วยปัญญา เป็นผู้ที่มีเหตุผล บ้านที่เลขรวมเท่ากับ 5 จึงนับว่าเป็นเลขที่บ้านอุดมมงคล ส่งเสริมให้เจ้าของบ้านเป็นที่รักใครของคนรอบตัว

ข้อควรระวังของผู้อาศัยบ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5

 • เนื่องจากเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ให้ช่วยเหลืออย่างมีสติ ระวังอย่าให้เกิดความเดือดร้อน แก่ตัวเองภายหลัง

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5 เหมาะกับอาชีพ

 • ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
 • นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ทนายความ

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 6
บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5 ผู้อาศัยมักเป็นคนเจ้าเสน่ห์ รักสวยรักงาม เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คนมากมาย แต่มักเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รักความสะดวกสบาย แต่มีโอกาสและช่องทางใน การแสวงหาโภคทรัพย์ ดีกว่าคนอื่น บ้านหลังนี้จึงเป็นเลขที่ดีมงคล อยู่แล้วรวย

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 6 เหมาะกับอาชีพ

 • อาชีพค้าขาย หรือ เจ้าของกิจการเกี่ยวกับร้านอาหาร ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ร้านเสริมสวย ศิลปะ ศิลปิน
บ้านเลขที่ อยู่แล้วปัง

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 7
บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 7 ส่วนมากมักทำนายทายทักในทางร้ายมากกว่าดี บ่งบอกถึงอุปสรรคของผู้อยู่อาศัย มักทำงานหนักแต่มักไม่เหลือเงินเก็บ ถูกเอารัดเอาเปรียบ และยังมีปัญหาความขัดแย้ง กับคนในครอบครัวอีกด้วย แต่มีข้อดีคือ ผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้ มักเป็นคนหนักแน่น มีโลกส่วนตัวสูง มีความวิริยะอุสาหะ ความเพียรพยายามกว่าใคร ไม่ยอมแพ้โชคชะตา ดังนั้นความสำเร็จจะได้มาอย่างมั่นคงถาวรกว่าใคร

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 7 เหมาะกับอาชีพ

 • เหมาะกับงานที่อาศัยความรอคอย อย่าง เกษตรกรรม ค้าขายพืชผักธัญญาหาร เมล็ดพันธุ์
 • เจ้าของธุรกิจที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
 • งานอุตสาหกรรม คลังสินค้า
 • ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง อินทิเรียรับตกแต่งบ้านหรือสถานที่

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 8
บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 8 ส่วนมากผู้อาศัยมักเป็นคนสองบุคลิก ด้านหนึ่งเป็นคนที่คล่องแคล่ว ว่องไว เป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่ง ฉลาดเฉลียวแกมโกง มีเล่ห์เลี่ยม ทันคน กล้าได้กล้าเสีย ปรับตัวได้เก่ง แต่อีกด้านหนึ่ง เป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบ มีความลุ่มหลง มัวเมส เจ้าเล่ห์ เอาแน่เอานอนไม่ได้

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 8 เหมาะกับอาชีพ

 • ผู้บริหาร รวมถึงงานเจรจาสื่อสาร การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ
 • ค้าขายของที่ทำให้คนติด เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ ของมึนเมาต่างๆ
 • ธุรกิจที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน อย่างบริการเดลิเวอรี่ ดรอปชิป
บ้านเลขที่มีคุณงามความดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 9
บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 9 ผู้ที่อาศัยบ้านหลังนี้ มักเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีคนเคารพนับถือ นับหน้าถือตา โดยเลข 9 นั้นเป็นเลขที่อยู่คู่กับความเชื่อ ของคนไทยอยู่แล้ว เป็นเลขที่มีคุณงามความดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีคนคอยเกื้อหนุนอยู่เสมอ ผู้อาศัยบ้านหลังนี้จึงเป็นคนที่มาอายุยืนยาว เคร่งศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์ สิ่งลี้ลับอยู่เสมอ บ้านเดี่ยว

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 9 เหมาะกับอาชีพ

 • งานเกี่ยวกับนักบรรยาย หรือวิทยากร
 • งานเกี่ยวข้องกับต่างชาติ เช่นนักแปลภาษา
 • สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ ไม่ควรทำอาชีพไม่สุจริต เพราะเลขบ้านเป็นสายบุญ หากเผลอไปข้องเกี่ยว จะทำให้รับกรรมหนักอันตรายมากกว่าผู้อื่น
Author: admin